Tips voor sociaal ondernemen

Het aantal mensen met een handicap maakt naar schatting 15% van de totale wereldbevolking uit en vertegenwoordigt daarmee één van de grootste minderheidsgroepen ter wereld. Het vermogen van al deze personen om aan de slag te gaan, kan om twee goede redenen zeer waardevol voor de samenleving zijn.

Erkenning en waardigheid

Enerzijds omdat het de erkenning van de rechten van deze grote groep met een arbeidsbeperking inhoudt. Met daarbij ook de mogelijkheid om van een sociale inclusie te profiteren. Plus het daaruit voortvloeiende rehabiliterende, therapeutische en waardige effect dat het op hen heeft.

Grote voordelen voor de samenleving

En anderzijds omdat het ook grote voordelen voor de samenleving oplevert. Dit aangezien de obstakels die een dergelijke sociale inclusie belemmeren verwijderd worden. Om zo volop werkkansen voor deze kwetsbare personen te creëren.

Een groot deel van de werkactiviteiten van deze personen met handicaps is gericht op activiteiten die met de vrijwilligerssector verband houden. Dit is een sector die veelal uit goede doelen, vrijwillige en maatschappelijke organisaties plus sociale ondernemingen en coöperaties bestaat.

Invullen werk voor sociale werkplaatsen

Aan de andere kant zijn er in Nederland bijvoorbeeld overheidsvoorzieningen zoals sociale werkplaatsen. Werkplekken die helaas steeds meer en meer wegbezuinigd worden. Juist daarom zijn de zogenaamde sociale ondernemers een zegen voor de vele personen met een arbeidsbeperking. Want met dit sociaal ondernemen vullen zij dat tekort aan arbeidsplaatsen steeds vaker aangenaam op.

Hoe word je een goede sociale ondernemer?

Een goede sociale ondernemer zou het liefst een ruime ervaring en een goede opleiding moeten hebben. En moet ook goed weten dat het geen hulpverlener is, maar dat het wel een duidelijke sociale missie naar de buitenwereld heeft. 

Deze ondernemer weet ook dat dit sociaal ondernemen altijd duurder uitpakt. Ook al zijn er regelingen voor subsidies, fondsen en opleidingen, het werken met dit type personeel kost nou eenmaal extra tijd, energie en geld.

Het belang van inlevingsvermogen

Dus kun jij ook bij jezelf afvragen: hoe kun je het beste sociaal ondernemen? In feite komt het er dan op neer dat jij je dan allereerst in de huid van een ander moet verplaatsen. Wat hoe zou jij je voelen als jij graag zou werken, maar je geen kans krijgt omdat je een arbeidsbeperking hebt?

Dit inlevingsvermogen zal dan al snel een bedrijfsvisie op kunnen leveren, die het sociaal ondernemen wil stimuleren. De volgende tips kunnen in dit geval een handige leidraad zijn:

  • Laat minimaal 5% van je personeelsbestand uit mensen met een arbeidsbeperking bestaan
  • Zorg daarbij voor een veilige bescherming
  • Verstrek bovendien een aangename zekerheid
  • Creëer zowel leer- als werkplekken
  • Bied zoveel mogelijk doorgroeimogelijkheden
  • Zorg voor een maatschappelijke bijdrage in het werk dat verricht wordt

Het belang van gewoon meewerken 

Velen van ons zijn van mening dat we door middel van sociaal ondernemen mensen met een handicap een extra handje kunnen helpen, in plaats van ze alleen een uitkering te geven. Het meewerken helpt hen immers niet alleen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te verwerven. Maar ook om hen dichter bij een inclusie op de vrije arbeidsmarkt te brengen. Om zo een stuk onafhankelijker te zijn, iets wat voor velen een basisbehoefte op zich is.