Tips voor het goed benutten van een online leerplatform

Online leerplatformen worden steeds vaker gebruikt. Er is namelijk een groeiend besef dat men zichzelf moet blijven ontwikkelen om mee te kunnen doen op bepaalde vlakken. Daarbij moedigen ook werkgevers medewerkers aan om van een online leerplatform gebruik te maken. Op deze manier worden digitale vaardigheden flink verbeterd. Maar wat zijn online leerplatformen precies? En wat moet je vooral wel en niet doen om deze platformen optimaal te benutten? In deze blog schaaf jij je kennis over dit onderwerp zeker bij.

Wat is een online leerplatform?

Een online leerplatform is een geïntegreerd digitaal platform waarmee bedrijven, organisaties en instellingen hun medewerkers opleiden of scholing kunnen aanbieden. Een online leerplatform maakt het mogelijk dat er een leerervaring kan worden gecreëerd die geheel op maat is, want alles is online beschikbaar. Een online leerplatform is dus ideaal voor mensen die snel willen leren of die extra uitdaging zoeken in hun loopbaan.

Wat moet je vooral wel doen

Voor het optimaal benutten van een online leerplatform is het belangrijk dat je de volgende dingen doet:

– Noteren: zorg ervoor dat je de stof goed noteert. Dit kan door bijvoorbeeld aantekeningen te maken of door een mindmap te maken. Op die manier heb je alles goed bij de hand en kun je later snel terugvinden waar je moest zijn.

– Oefenen: het is niet voldoende om alleen de stof te lezen of de aantekeningen door te nemen. Je moet de stof ook echt gaan oefenen. Dit kan je doen door middel van opdrachten of door online quizzes.

– Actief bezig zijn: het is belangrijk dat je actief bezig bent met de stof. Dit houdt in dat je niet alleen moet lezen maar ook echt begrijpen wat er staat. Je kunt hierbij denken aan het uitvoeren van praktische opdrachten of het maken van een samenvatting.

Wat moet je vooral niet doen

Tot slot zijn er ook een aantal dingen die je niet moet doen wanneer je een online leerplatform gaat gebruiken:

– Filmpjes kijken: het is verleidelijk om de stof via een filmpje in je op te nemen. Dit is echter niet de bedoeling van een online leerplatform. Je moet de stof actief bekijken en begrijpen.

– Laten afleiden doordat je thuis zit: het is belangrijk om je niet af te laten leiden door de dingen die er thuis gebeuren. Je moet echt focussen op de stof die je aan het leren bent.

Al met al weet je na het goed doorlezen van deze blog precies wat je kunt doen om optimaal van online leerplatformen te profiteren. Pas deze tips dan ook onmiddellijk toe zodat jij jouw kennis flink zal verbreden en je werkgever extra kan helpen.