Verkeer
Digitips - derde graad

kijk uit
op de fiets
werkblad bij
kijk uit
op de fiets
fietsersbond
proefexamen
fietsen
en voorrang
drie oefen
examens
   
filmje
Wat is een
dode hoek?
verkeersles
dode hoek
dode hoek
quiz
gevaren op
het spoor
tramsporen basisonderwijs
spot 't gevaar
regels
   
 
test jezelf
12 testjes
op de fiets
online test
verkeer
quiz
verkeer
Karrewiet
verkeersborden
quiz 31 vragen
kruiswoord
oversteken
op de fiets
 

Werkwijze

open link in nieuw venster
Kijk uit op de fiets
Met dit programma leer je online verkeerssituaties inschatten op de fiets.
Klik op "start het programma".
Eerst krijg je een training.
Daarna volgt een test.

Elke leerling kan het programma individueel doornemen in de computerhoek of in de computerklas.
Je kan ook per twee werken.
Neem je het hele pakket door? Dan duurt de instructie ongeveer 35 minuten.
Maar je kan ook enkel deel 3, 4 en 5 doornemen.
  1. Veilig fietsen (2 minuten)
  2. Verkeersborden (6 minuten)
  3. Tips voor veilig fietsen (10 minuten, 10 tips)
  4. Leer gevaar herkennen (8 minuten, fietstraining)
  5. Test gevaarherkenning (8 minuten)

Zelfs als je kan fietsen, is het heel belangrijk dat je snel het verkeer leert beoordelen op de fiets.
Zo leer je risico's inschatten wanneer er personenauto's, vrachtwagens, bussen en voetgangers in je buurt komen.

open link in nieuw venster
Werkblad bij de website "www.kijkuitopdefiets.be"
Wil je ook een werkblad waarop je je scores en enkele kernwoorden noteert?
Vraag aan je leerkracht of aan je ouders of je het werkblad mag downloaden en afdrukken.

Zelfs als je kan fietsen, is het heel belangrijk dat je snel het verkeer leert beoordelen op de fiets.
Zo leer je risico's inschatten wanneer er personenauto's, vrachtwagens, bussen en voetgangers in je buurt komen.

open link in nieuw venster
Test jezelf
Kies uit de 12 vragen.

open link in nieuw venster
Verkeersquiz Karrewiet
Wie zich in het verkeer waagt, moet zich houden aan verkeersregels.
Karrewiet wil weten hoe goed jij de verkeersregels kent.
Je krijgt tien vragen. Haal je 10/10?
Klik op "begin eraan" ...

open link in nieuw venster
Hoe goed ben je in het verkeer?
Je krijgt telkens vijf meerkeuzevragen. Los op.
Klik onderaan op de knop "resultaat" en lees je score op 5.
Klik op "Nieuwe oefening" voor een volgende reeks van vijf vragen.

open link in nieuw venster
Dode hoek bij vrachtwagens
Bekijk het filmpje.
Zie hoe je veilig bent in de buurt van een vrachtwagen.

open link in nieuw venster
Blijf uit de dode hoek
Speel het dode hoek spel.
Neem de goede beslissingen.

open link in nieuw venster
Spelen, lezen, leren over verkeer
Klik op de agent om verkeersland binnen te gaan.

open link in nieuw venster
De wegcode
Lees de wegcode online.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.