Breuken oefenen
Digitips - derde graad

           
breuken
visualiseren
digitaal
bord -->
kies wat
werkt
digibord
breuken
         
     
online
klas
breuken 1
vergelijken
deel van
geheel
gelijk
waardige
breuken 2
vergelijken
breuken
vereen-
voudigen
     
     
breuken
optellen
breuken
aftrekken
breuken
vermenig-
vuldigen
breuk delen
door breuk
breuk delen
door getal
getal delen
door breuk
     
     
gelijknamig
maken
breuken
evenveel
breuken
pizza
geheel en
delen
breuk en
decimaal
breuken 3
vergelijken
   
       
kies in het
menu
mix breuken
delen
klas 5
oefenen
rekenen
m. breuken
game met
breuken
       
                 
                 

Werkwijze

open link in nieuw venster
Klas 5: Breuken oefenen
Voor elke correcte oefening krijg je een puzzelstuk.
Klaar? Bekijk de foto!
* Breuken vergelijken: gebruik de online breukentafel als hulpmiddel
* Breuken vereenvoudigen: maak teller en noemer zo klein mogelijk
* Breuken optellen: je mag de uitkomst meteen vereenvoudigen maar dat moet niet
* Breuken aftrekken: je mag de uitkomst meteen vereenvoudigen maar dat moet niet

open link in nieuw venster
Breuken oefenen op online klas
Hoe starten?
* Klik onderaan op het woord start.
* Kies met de pijl: oefenen - toets.
* Kies met de pijl: benoemen - kleuren - helen eruit niveau 1 of 2 - vereenvoudigen niveau 1 of 2 - breuken maken niveau 1 of 2.
* Klik op de knop start.
* Lees de instructie. Klik op de knop start. Maak de oefeningen.

open link in nieuw venster
Breuken rangsschikken
3/10 5/10 9/10 7/10 2/10
Rangschik van groot naar klein. Sleep de breuken naar de goede plaats.
Bekijk je resultaat, verbeter en klik op volgende vraag.

open link in nieuw venster
Een deel van het geheel
3/7 van 14 is ...
9/7 van 21 is ...
Lees de opdracht, vul in.

open link in nieuw venster
Gelijkwaardige breuken
Sleep de breuken naar de goede plaats.
Zet de gelijkwaardige breuken bij elkaar.

open link in nieuw venster
Breuken vergelijken
2/3 ... 3/9
1/10 ... 1/12
Lees de opdracht, kies uit > = < .

open link in nieuw venster
Breuken herleiden
Lees de breuken.
Herleid. Maak de noemer zo klein mogelijk.

open link in nieuw venster
Vind de delen en vind het geheel
Los de vragen op.
Controleer en vebeter je fouten. Klik op "nieuwe oef.".

open link in nieuw venster
Ongelijknamige breuken met Ed en Eef van Escape
Kies bovenaan in het menu: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen.
Lees de opdracht, vul in.
Klik op het kladblaadje om de breuken eerst gelijknamig te maken of om de oplossing te vinden met tussenstappen.
Als je klaar bent, klik op controleer.